Makaleler ve Seminer Notları
İletişim
  

 

- 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak.Kanun
- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
- 5328 Sayılı Yasa
- 5347 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak.Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 5349 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak.Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 5351 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 5353 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
-

5377 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5560 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Türk Ceza Kanunu (TCK)
- Yeni TCK (5237 Sayılı)
- Yeni TCK'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
- Adalet Komisyonu Raporu
- Yeni TCK Madde Gerekçeleri
- TCK İndeks
- Yürürlükten Kaldırılan 765 Sayılı TCK
- 08.01.2006 - 20.01.2006 Tarihleri Arasında Ankara'da Yapılan Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu Açısından Değerlendirme Toplantısı
- Ceza Hukukunda Lehe Kanun ve Bazı Sorular
Ceza Muhakemesi
Kanunu (CMK)
- Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
- CMK Genel Gerekçe
- CMK Madde Gerekçeleri
- CMK İndeks
- Kaldırılan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK)
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
- 5275 Sayılı Kanun Metni
- Genel Gerekçe
- Madde Gerekçesi
- Yürürlükten Kaldırılan 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun
   

MAKALELER
(Toplam 105 Kaynak)
(Son Güncelleme: 08.06.2009)

 
 
Sitemizde yayınlanan makaleler, bilimsel amaçlı olmayıp, sadece eğitim seminerlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. T icari amaçlı basılı eserlerde, web sayfalarında izin alınmadan yayınlanamaz
 
   
 

edb@adalet.gov.tr

 

 

 
 

"Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinden Maslahata Uygunluk İlkesine" Konulu Makale

    Yargıtay 7. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi Hüsamettin UĞUR tarafından hazırlanan "Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinden Maslahata Uygunluk İlkesine" konulu makale, Barolar Birliği Dergisinin (Kasım-Aralık 2007) 73. sayısında yayınlanmıştır.

     Makalenin internet sitemizde yayınlanmasına izin verildiği için, Barolar Birliği Başkanlığı'na teşekkür ederiz.

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız.  

 

 

 
Malvarlıklarının Müsaderesi  ve Elkoyma Hakkında Eğitim Semineri
      6 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Hâkimevi'nde, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve ilgili uzmanların katılımıyla  gerçekleştirilen eğitim seminerinde ortaya konulan görüş ve tartışmalar ışığında  "Malvarlıklarının müsaderesi ve elkoymaya ilişkin kılavuz ilkeler" oluşturulmuştur.
Konuyla ilgili:
Ergin ERGÜL'ün sunumu (Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler G.M.Yar.)
Selda BİNBOĞA KURTULUŞ'un makalesi(Yargıtay 6.Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi)
 
 

 

Yeni Türk Ceza Adalet Sistemini Tanıtım Seminerleri-2
23 Mayıs - 10 Haziran 2005

       1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren, Yeni Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un uygulayıcı hâkim ve Cumhuriyet savcılarına tanıtılması, halen mer'iyette bulunan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanundan farklı olarak düzenledikleri müesseseler ve getirilen yeniliklerin tartışılması amacıyla; ertelenmeden önce yasaların 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörüldüğünden zaman darlığı nedeniyle öncelikle ceza hâkimi ve Cumhuriyet savcılarının katıldığı seminerler düzenlenmişti.

         Hukuk Mahkemelerinde görev yapmakta olan hâkimlerin de ceza nöbeti tutacak olmaları, daha sonraki dönemlerde müstemir yetkilerinde değişiklik olabileceği gerekçeleri ile müstemiren hukuk mahkemelerinde görev yapmakta olan hâkimlerin de anılan seminerlere katılmalarını sağlamak amacıyla gerekli plânlama çalışmaları yapılmış, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ceza nöbeti tutacak olan hukuk hâkimleri hakkındaki ilke kararı da nazara alınarak birinci bölge ağır ceza merkezlerinde görev yapmakta olan hukuk hâkimleri seminer programına dahil edilmemişlerdir.

Eğitim Seminerleri 23 Mayıs 2005 tarihinde beşer gün süreli olarak 14 Eğitim Merkezinde (Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, izmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Samsun), hukuk hâkimleri ile daha önce yapılan eğitim seminerine katılamayan ceza hakimi ve Cumhuriyet savcılarına
yönelik olarak başlayan "Yeni Ceza Adalet Sistemini Tanıtım Seminerleri"
10 Haziran 2005 tarihinde tamamlanmıştır.
Bu site Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca  hazırlanmıştır.

© 2004